Επιστήμονες εντόπισαν κοράλλια που μπορούν να παράγουν αντικαρκινικά φάρμακα

Η επιστημονική έρευνα είναι συνεχής για την ανεύρεση ουσιών που υπάρχουν στη φύση και μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση ασθενειών. Είχε διαπιστωθεί ότι τα αποκαλούμενα «μαλακά κοράλλια» διαθέτουν μια ουσία που ονομάστηκε ελευθεροβίνη η οποία χρησιμοποιείται από τα μαλακά κοράλλια ως αμυντικός μηχανισμός απέναντι στους εχθρούς τους και χάρις σε αυτή την ουσία δεν χρειάζεται να αναπτύσσουν σκληρό εξωτερικό περίβλημα ως ασπίδα προστασίας.

Η ουσία είχε διαπιστωθεί ότι διαθέτει αντικαρκινική δράση εμποδίζοντας την ανάπτυξη των καρκινικών όγκων. Όμως είχε εντοπισθεί σε ένα σπάνιο είδος μαλακών κοραλλιών στον Μεγάλο Κοραλλιογενή Ύφαλο της Αυστραλίας και δεν υπήρχε η δυνατότητα συλλογής ποσοτήτων της ουσίας ικανής να πραγματοποιηθούν έρευνες για να εντοπισθούν οι μηχανισμοί της και γενικότερα να γίνει λεπτομερής μελέτη της.