Επίδομα θέρμανσης: Τα 5+1 βήματα για την αίτηση στο myΘέρμανση

Τέθηκε σε λειτουργία στην ηλεκτρονική πύλη myaade.gov.gr η εφαρμογή myΘέρμανση, μέσω της οποίας είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την είσπραξη του επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2022-2023.

Επιλογή αν διαμένει σε μονοκατοικία ή πολυκατοικία.

Επιλογή είδους καυσίμου.

Συμπλήρωση του αριθμού παροχής ρεύματος.

Επιλογή οικισμού.

Συμπλήρωση των τ.μ. της κατοικίας.

Μόλις συμπληρωθούν τα παραπάνω στοιχεία, ο ενδιαφερόμενος επιλέγει «Υποβολή» και λαμβάνει άμεσα την απάντηση για το εάν η αίτησή του έγινε αποδεκτή ή απορρίφθηκε. Σε περίπτωση που η αίτηση γίνεται αποδεκτή, ο δικαιούχος πληροφορείται ποιο είναι το συνολικό ποσό επιδόματος που δικαιούται να λάβει.

Προϋποθέσεις

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης:

Το ελάχιστο ποσό του επιδόματος παραμένει στα 100 ευρώ, ενώ το μέγιστο αυξάνεται από τα 750 στα 800 ευρώ. Οσοι δικαιούχοι πάψουν να χρησιμοποιούν φυσικό αέριο για τη θέρμανσή τους και στραφούν στο πετρέλαιο θέρμανσης ή σε άλλα μέσα θέρμανσης θα λάβουν διπλάσια ποσά επιδόματος. Ως εκ τούτου, το μέγιστο ποσό θα ανέρχεται σε 1.600 ευρώ.

Το όριο εισοδήματος για τον άγαμο αυξάνεται από 14.000 σε 16.000 ευρώ. Για τους έγγαμους ή τους συνάψαντες σύμφωνο συμβίωσης χωρίς εξαρτώμενα τέκνα το όριο αυξάνεται από τα 20.000 στα 24.000 ευρώ. Επίσης, για κάθε μονογονεϊκή οικογένεια το βασικό όριο χωρίς την προσαύξηση λόγω τέκνου ή τέκνων θα διαμορφωθεί στα 27.000 ευρώ.

Η προσαύξηση των ορίων για κάθε εξαρτώμενο τέκνο παραμένει στα 3.000 ευρώ.

Τα όρια ετήσιου εισοδήματος μέχρι τα οποία θα χορηγείται το επίδομα παραμένουν ίδια με την περίοδο 2021-2022 (δεν αυξάνονται) για όσους υποβάλουν φέτος αιτήσεις είσπραξης επιδομάτων θέρμανσης, ενώ πέρυσι δεν είχαν υποβάλει, καθώς επίσης και για όσους αποφασίζουν από αυτή τη χειμερινή περίοδο να στραφούν από το φυσικό αέριο σε άλλο μέσο θέρμανσης.

Το όριο αντικειμενικής αξίας ακίνητης περιουσίας για τους άγαμους δικαιούχους αυξάνεται από τα 180.000 στα 200.000 ευρώ. Για τους έγγαμους το όριο αντικειμενικής αξίας διαμορφώνεται στα 300.000 ευρώ.

Για να καταφέρουν να εισπράξουν το επίδομα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους μέχρι την 9η Δεκεμβρίου 2022 στην εφαρμογή myΘέρμανση που τέθηκε ήδη σε λειτουργία, στην ιστοσελίδα της AAΔΕ (myaade.gov.gr).

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ο δικαιούχος είναι ένοικος πολυκατοικίας και καταβάλλει τη δαπάνη θέρμανσης μέσω κοινοχρήστων, τότε θα πρέπει στη αίτηση να καταχωρισθούν και ο αριθμός της απόδειξης εξόφλησης κοινοχρήστων ή εναλλακτικά ο αριθμός που φέρει το ειδοποιητήριο πληρωμής αυτών (αν δεν έχει ήδη εκδοθεί κατά την υποβολή της αίτησης απόδειξη εξόφλησης), ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρίας διαχείρισης της πολυκατοικίας, καθώς και το ποσό που αναλογεί στον δικαιούχο.

7 Οι διαχειριστές ή οι εκπρόσωποι των πολυκατοικιών ή οι εταιρίες διαχείρισης πολυκατοικιών πρέπει επιπλέον να δηλώσουν στην εφαρμογή τα ακόλουθα στοιχεία:

τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρίας διαχείρισης της πολυκατοικίας,

τον ΑΦΜ της πολυκατοικίας, εφόσον υπάρχει,

τον αριθμό της κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή μιας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που αντιστοιχεί στην πολυκατοικία,

τα χιλιοστά συμμετοχής των διαμερισμάτων στις δαπάνες θέρμανσης,

το ονοματεπώνυμο των φυσικών προσώπων που διαμένουν στα διαμερίσματα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική στέγη.

Μετά τη συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων θα πρέπει να προβούν σε ενεργοποίηση της διαδικασίας πληρωμής. Η ενεργοποίηση αυτή δεν μπορεί να γίνει μετά την 9η Δεκεμβρίου 2022.

Πληρωμές από Δεκέμβριο

Η καταβολή του επιδόματος θα γίνει -με πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς που θα έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι στις αιτήσεις τους- σε τρεις δόσεις, ως εξής:

* Εως την 21η Δεκεμβρίου 2022 θα διενεργηθεί η προκαταβολή του επιδόματος σε όσους ήταν και πέρυσι δικαιούχοι. Το ποσό της προκαταβολής θα είναι ίσο με το ποσό που έλαβαν πέρυσι. Επιπλέον, η καταβολή θα καλύπτει το σύνολο των αγορών που θα έχουν τιμολογηθεί έως την 30ή Νοεμβρίου 2022, εφόσον αυτές αντιστοιχούν σε επίδομα που υπερβαίνει το ποσό της προκαταβολής και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 9η Δεκεμβρίου 2022.

* Εως την 28η Φεβρουαρίου 2023 θα διενεργηθεί η πληρωμή του επιδόματος για το σύνολο των αγορών που θα έχουν τιμολογηθεί έως την 31η Ιανουαρίου 2023 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και τη 15η Φεβρουαρίου 2023.

* Εως την 28η Απριλίου 2023 θα διενεργηθεί η πληρωμή του επιδόματος για το σύνολο των αγορών που θα έχουν τιμολογηθεί έως την 31η Μαρτίου 2023 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και τη 15η Απριλίου 20.