Έως τις 30 Ιουνίου παρατείνεται η «περίοδος χάριτος» για την Επιστρεπτέα προκαταβολή

Έως και τις 30 Ιουνίου 2022 παρατείνεται η περίοδος χάριτος για την πληρωμή των επιστρεπτέων προκαταβολών των επιχειρήσεων, ενώ η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί έως και τις 29 Ιουλίου 2022.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν και ρυθμίζουν τις τελευταίες τροποποιήσεις για την επιστροφή των επιστρεπτέων, η έκπτωση ύψους 15% στην εφάπαξ εξόφληση του ποσού

ισχύει μόνο εάν ολόκληρη η αποπληρωμή του γίνει έως τις 29 Ιουλίου 2022. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να γνωρίζουν πως το ύψους της της έκπτωσης 15% είναι αφορολόγητο.

Όσον αφορά στην αποπληρωμή της επιστρεπτέας σε δόσεις, αυτό μπορεί να γίνει σε έως 96 ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις. Ως ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης ορίζεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της περιόδου χάριτος.

Για την πλήρωση των προϋποθέσεων επιστροφής (ποσοστά 25%, 33% και 50%) όπως αυτές περιγράφονται στις αποφάσεις των επιστρεπτέων προκαταβολών, το ύψος των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών προκύπτει από τον

κωδικό 500 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε3) φορολογικού έτους 2019 και 2020, αντίστοιχα, όπως έχουν υποβληθεί μέχρι την 31η.03.2022.

Η οφειλή από το επιστρεπτέο ποσό της ενίσχυσης εμφανίζεται στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ («myAADE»).