ΕΛΣΤΑΤ: Πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης του 0,1% του ΑΕΠ -Το δημόσιο χρέος ανήλθε σε 356 δισ. ευρώ, ή 171,3% του ΑΕΠ το 2022

Πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης του 0,1% του ΑΕΠ εμφάνισε το ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης στην Ελλάδα, όπως κατέδειξαν τα στοιχεία της Eurostat και της ΕΛΣΤΑΤ, για το σύνολο του 2022.

Την ίδια ώρα, το δημόσιο χρέος ανήλθε σε 356 δισ. ευρώ, κάτι το οποίο μεταφράζεται σε ποσοστό 171,3% του ΑΕΠ.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση για τις επιδόσεις του 2022, το πρωτογενές ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης καθορίστηκε στα 273 εκατ. ευρώ ή αλλιώς στο +0,1% του ΑΕΠ έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα της τάξης του 1,6% του ΑΕΠ.

Συγχρόνως, σε γενικό επίπεδο (μη πρωτογενές), το ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης αποδείχθηκε ελλειμματικό κατά 4,7 δισ. ευρώ ή κατά 2,3% του ΑΕΠ έναντι 7,1% το 2021 και 9,7% το 2020.

Όσον αφορά το δημόσιο χρέος, τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και της Eurostat έδειξαν ότι ανήλθε στα 356,2 δισ. ευρώ για το 2022, κάτι το οποίο μεταφράζεται σε 171,3% του ΑΕΠ.

Το εν λόγω ποσοστό είναι σαφώς χαμηλότερο σε σχέση με την προηγούμενη τριετία, όταν είχε διαμορφωθεί σε 194% το 2021, σε 206% το 2020 και σε 180% το 2019.

Τέλος, το μέγεθος του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) διευρύνθηκε στα 208,03 δισ. ευρώ το 2022 έναντι 181,6 δισ. ευρώ το 2021, 165,4 δισ. ευρώ το 2020 και 183,5 δισ. ευρώ το 2019.

από το newmoney.gr