Ελεύθεροι επαγγελματίες: Αναμένονται αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές

Πονοκέφαλος για τους ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι θα δουν τις ασφαλιστικές εισφορές τους από το νέο χρόνο να αυξάνονται

Κανονικά αναμένεται να προχωρήσει η αναπροσαρμογή των ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών βάσει του πληθωρισμού, παρά τα αιτήματα για προσωρινό πάγωμα της σχετικής πρόβλεψης λόγω της ενεργειακής κρίσης.

Αυτό σημαίνει ότι από 1ης Ιανουαρίου 2023 χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν αυξήσεις άνω του 8% στις εισφορές τους.

Αναλυτικά παραδείγματα

Νέοι επαγγελματίες:

Σήμερα: 136 €/μήνα

Από 1.1.2023: 149 €/μήνα

Η αύξηση: 13 €/μήνα αφορά: 119.404 άτομα

1η κατηγορία

Σήμερα: 220 €/μήνα

Από 1.1.2023: 242 €/μήνα

Η αύξηση: 22 €/μήνα αφορά: 1.040.339 άτομα

2η κατηγορία

Σήμερα: 262 €/μήνα

Από 1.1.2023: 288 €/μήνα

Η αύξηση: 26 €/μήνα αφορά: 62.112 άτομα

3η κατηγορία

Σήμερα: 312 €/μήνα

Από 1.1.2023: 343 €/μήνα

Η αύξηση: 31 €/μήνα αφορά: 33.815 άτομα

4η κατηγορία

Σήμερα: 373 €/μήνα

Από 1.1.2023: 410 €/μήνα

Η αύξηση: 37 €/μήνα αφορά: 20.546 άτομα

5η κατηγορία

Σήμερα: 445 €/μήνα

Από 1.1.2023: 489 €/μήνα

Η αύξηση: 44 €/μήνα αφορά: 9.594 άτομα

6η κατηγορία

Σήμερα: 576 €/μήνα

Η αύξηση: 57 €/μήνα αφορά: 12.810 άτομα