Εισφορά αλληλεγγύης: Ποιοι γλιτώνουν -Ποιοι πληρώνουν για τα εισοδήματα του 2022

Στην πρώτη ταχύτητα βρίσκονται 1,5 εκατ. φορολογούμενοι οι οποίοι αποκτούν εισοδήματα από τον δημόσιο τομέα και συντάξεις. Τα εφετινά εισοδήματα των φορολογουμένων που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία και εφόσον υπερβαίνουν τις 12.000 ευρώ επιβαρύνονται με εισφορά αλληλεγγύης.

Η τρίτη ταχύτητα αφορά φορολογούμενους με εισοδήματα από τον ιδιωτικό τομέα οι οποίοι όμως τα δύο προηγούμενα χρόνια πιάστηκαν στην παγίδα των τεκμηρίων. Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι δεν θα γλιτώσουν από την εισφορά αλληλεγγύης.

Σε κάθε περίπτωση, οι τίτλοι τέλους της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, ενός μέτρου που επιβλήθηκε στα χρόνια των Μνημονίων, θα πέσουν οριστικά την 1η Ιανουαρίου 2023 για όλους του φορολογούμενους. Μέχρι τότε όμως οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

  1. Η εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται σε φυσικά πρόσωπα και υπολογίζεται με κλίμακα και συντελεστές που ξεκινούν από2,2% έως και 10%, σε όσους φορολογούμενους αποκτούν συνολικό ετήσιο εισόδημα μεγαλύτερο των 12.000 ευρώ.
  2. Για τα εισοδήματα που έχουν αποκτηθεί ή θα αποκτηθούν το 2022 και θα φορολογηθούν το 2023, απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης:

Οι μισθοί, τα ημερομίσθια, τα επιδόματα και οι παροχές σε είδος, καθώς και κάθε άλλου είδους αμοιβή που καταβάλλεται τακτικά σε εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος απασχολείται με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Στην περίπτωση αυτή, υπάγονται και οι αμοιβές που λαμβάνουν μηνιαίως οι εργαζόμενοι που αμείβονται με μπλοκάκι, όπως επίσης οι αμοιβές ΔΣ και οι περιστασιακά απασχολούμενοι στον ιδιωτικό τομέα.

  • Το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα ήτοι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες κ.λπ.
  • Το εισόδημα από κεφάλαιο, δηλαδή μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα, εισόδημα από ακίνητη περιουσία, ενοίκια από μακροχρόνιες ή βραχυχρόνιες μισθώσεις.
  • Το εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.
  • Το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες δημόσιου τομέα.
  • Οι συντάξιμες αποδοχές.