Δίωρη στάση εργασίας στον Δήμο Πάφου την Πέμπτη

Οι εργαζόμενοι στο Δήμο Πάφου κατέρχονται σε 2ωρη προειδοποιητική στάση εργασίας την Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022 (10:00-12:00) διαμαρτυρόμενοι για την άρνηση του Δήμου να υλοποιήσει το πρακτικό του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2021.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των συντεχνιών ΕΣΤΑ ΣΕΚ Πάφου, ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ Πάφου και ΔΕΕ ΚΔΟΚΩ ΔΕΟΚ Πάφο, έχοντας ακολουθηθεί οι διαδικασίες του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων ο Δήμος Πάφου σύμφωνα με το έγγραφο του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2021 θα έπρεπε να υλοποιήσει την πλήρωση 22 θέσεων εργατών μέχρι 31 Ιανουαρίου, 2022, στη πλήρωση 3 θέσεων προαγωγής γραμματειακών λειτουργών μέχρι 31 Μαρτίου, 2022, την καταβολή καθυστερημένων οφειλών στο Ταμείο Ευημερίας άμεσα και δημιουργία νέων κανονισμών λειτουργίας επίσης μέχρι 31 Μαρτίου.

Ακόμη σε σχέση με το ωράριο Τροχονομίας, θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί συνάντηση εντός Ιανουαρίου 2022 για διευθέτηση του θέματος λαμβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες του Περί Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας Νόμου του 2002 (Ν63(Ι)2002, στη μη καταβολή συνταξιοδοτικών ωφελημάτων.

Το συνδικαλιστικό κίνημα, προστίθεται στην ανακοίνωση, έχει εξαντλήσει όλα τα περιθώρια διαβούλευσης μέσα από τις θεσμοθετημένες διαδικασίες των εργασιακών σχέσεων που ισχύουν στο τόπο μας, αλλά διαπιστώνει ότι ο Δήμος Πάφου αρνείται να σεβαστεί την ανάγκη για λειτουργία ρυθμισμένων εργασιακών σχέσεων στο Δήμο.

Ως εκ τούτου και μη έχοντας άλλη επιλογή, αναφέρεται, οι Τοπικές Επιτροπές των εργαζομένων όντας εξουσιοδοτημένες από την μυστική ψηφοφορία με την χρήση κάλπης έχουν αποφασίσει ομόφωνα την πραγματοποίηση 2ωρης προειδοποιητική Στάση Εργασίας την Πέμπτη 28/7/2022, δίνοντας την προβλεπόμενη από τον κώδικα βιομηχανικών σχέσεων 10ήμερη προειδοποίηση ,προκειμένου να διεκδικήσουν με αυτό τον τρόπο τα δικαιώματα τους.

Το προσωπικό του Δήμου Πάφου και οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις που το εκπροσωπούν, απολογούνται προς τους δημότες για τυχόν προβλήματα που θα δημιουργηθούν από την στάση εργασίας, αλλά δεν είχαν άλλη επιλογή καταλήγουν στην ανακοίνωση τους οι συντεχνίες ΕΣΤΑ ΣΕΚ Πάφου, ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ Πάφου και ΔΕΕ ΚΔΟΚΩ ΔΕΟΚ Πάφο.

Πηγή: ΚΥΠΕ