Δημοσκόπηση “ράπισμα” στην κυβερνητική αλαζονεία: Δεν έπεισε ο Μητσοτάκης στην ΔΕΘ

Έπειτα από µια δύσκολη περίοδο για την κυβέρνηση και τον ίδιο τον πρωθυπουργό, ο Κ. Μητσοτάκης επιχείρησε µε την επίσκεψή του στη ∆ΕΘ να επανακτήσει τον πολιτικό έλεγχο και να ορίσει εκ νέου τους όρους και το περιεχόµενο της πολιτικής ατζέντας.

Επαναπροσδιόρισε τη θέση του σε σχέση µε τον βασικό του αντίπαλο και κάλεσε τους πολίτες να σκεφτούν για το πώς επιθυµούν να προχωρήσει η χώρα την επόµενη ηµέρα.

Το 45,3%, λοιπόν, των πολιτών, σε δημοσκόπηση GPO για τα Παραπολιτικά, αξιολογεί θετικά τη συνολική παρουσία του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, έναντι 49,8% που δεν φαίνεται να πείσθηκε από τις εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη.

Αντίστοιχα ποσοστά καταγράφονται για τη δέσµη των µέτρων / ενισχύσεων που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός για τη νεολαία, µε το 45% να θεωρεί θετικές τις συγκεκριµένες προτάσεις, έναντι 48,1% που τις αξιολογεί αρνητικά.

Περίπου στα ίδια ποσοστά κινείται το ισοζύγιο θετικών – αρνητικών απόψεων και για τις υπόλοιπες πληθυσµιακές υποοµάδες για τις οποίες εξαγγέλθηκαν στοχευµένα µέτρα: τα νοικοκυριά (44,7% θετικά, 48,1% αρνητικά) και τις επιχειρήσεις (45,6% θετικά, 38,3% αρνητικά).

 

Το συνολικό οικονοµικό πακέτο έπεισε το 45,5% των πολιτών, που θεωρούν ότι τα συγκεκριµένα µέτρα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, έναντι 46,2% που δηλώνει την αντίθετη γνώµη.

Ο διαµοιρασµός των απόψεων της κοινής γνώµης που παρατηρείται σε αυτή την ερευνητική ενότητα έχει κοµµατικό πρόσηµο, µε τους ψηφοφόρους της Ν.∆. -όπως είναι αναµενόµενο- και την πλειοψηφία αυτών του ΚΙΝ.ΑΛ. και λιγότερο της Ελληνικής Λύσης να εκφράζονται θετικά, έναντι των αριστερών κοµµάτων της αντιπολίτευσης και ένα ποσοστό περί του 30% του ΚΙΝ. ΑΛ. που τοποθετούνται αρνητικά. Η πλειοψηφία ωστόσο (64,6%) κρίνει ως µη επαρκή τα µέτρα για την αντιµετώπιση του αναµενόµενου κύµατος ακρίβειας και επιζητά µεγαλύτερη παρεµβατικότητα από την κυβέρνηση, όπως γίνεται πάντα σε τέτοιες οικονοµικές συγκυρίες.

Εκτός των κλασικών πολιτικών ερωτήσεων, η δηµοσκόπηση έθεσε και µια σειρά διχοτοµικών ερωτηµάτων σχετικά µε τον βαθµό ενδιαφέροντος των δύο πολιτικών πρωταγωνιστών (Μητσοτάκη, Τσίπρα) για τις κοινωνικές οµάδες στις οποίες απευθύνονταν οι εξαγγελίες στη ∆ΕΘ: τη νεολαία, τους εργαζοµένους, τη µεσαία τάξη και τις επιχειρήσεις. Και στις τέσσερις εξεταζόµενες περιπτώσεις προηγείται ο κ. Μητσοτάκης, ωστόσο υπάρχουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις που περιγράφουν τις διαµορφωµένες αντιλήψεις των πολιτών για το πολιτικό και ιδεολογικό στίγµα των δύο πολιτικών αρχηγών. Στις ερωτήσεις που αφορούν τη νεολαία και τους εργαζοµένους καταγράφεται προβάδισµα του πρωθυπουργού µε µικρές διαφορές, ενώ στις ερωτήσεις που αφορούν τη µεσαία τάξη και τις επιχειρήσεις οι διαφορές υπέρ του κ. Μητσοτάκη είναι πολύ µεγαλύτερες.

Συγκεκριµένα, στην ερώτηση για τον βαθµό ενδιαφέροντος για τη νεολαία ο κ. Μητσοτάκης συγκεντρώνει το 39,8% του συνόλου των ερωτηθέντων, έναντι 35,2% του κ. Τσίπρα, µε τα ποσοστά ωστόσο στους ίδιους τους νέους να είναι σαφώς υπέρ του αρχηγού της αξιωµατικής αντιπολίτευσης.

Τα αντίστοιχα ποσοστά βαθµού ενδιαφέροντος για τους εργαζοµένους διαµορφώνονται στο 38,6% για τον πρωθυπουργό, έναντι 36,3% για τον κ. Τσίπρα. Στο ερώτηµα που αφορά τη µεσαία τάξη ο κ. Μητσοτάκης συγκεντρώνει το 42,3%, έναντι 30,7% του κ. Τσίπρα, ενώ η διαφορά διευρύνεται ακόµα περισσότερο στο ερώτηµα για τις επιχειρήσεις, µε τον κ. Μητσοτάκη να καταγράφει ποσοστό 62,8% ως βαθµό ενδιαφέροντος, έναντι µόλις 15,4% του κ. Τσίπρα.

 

 

Στη συνολική αποτίµηση για τα δύο χρόνια διακυβέρνησης της Ν.∆. βλέπουµε ξανά ένα ποσοστό περί του 45% -45,2% για την ακρίβεια- να θεωρεί ότι η χώρα άλλαξε προς το καλύτερο, έναντι 54% που εκφράζει αντίθετη άποψη. Και ενώ το αρνητικό ποσοστό είναι πλειοψηφικό, στην ερώτηση για την επόµενη µέρα η Ν.∆. και ο Κ. Μητσοτάκης συγκεντρώνουν πάλι ένα συναφές ποσοστό (43,6%), απέναντι στο 23,8% του ΣΥΡΙΖΑ και του κ. Τσίπρα, ο οποίος φαίνεται να µην µπορεί να κεφαλαιοποιήσει και να εκφράσει ως µελλοντική εναλλακτική λύση τις αρνητικές απόψεις της κοινής γνώµης για τη σηµερινή κυβέρνηση.

Το σύνολο όλων αυτών των παραµέτρων οδηγεί στον πίνακα της πρόθεσης ψήφου, στον οποίο παρατηρούµε µια ελαφρά συσπείρωση των δύο πρώτων κοµµάτων, που οδηγεί σε αύξηση µίας ποσοστιαίας µονάδας για την κυβερνητική παράταξη και µισής µονάδας για την αξιωµατική αντιπολίτευση σε σχέση µε την τελευταία δηµοσκόπηση, του Αυγούστου, διαµορφώνοντας τη µεταξύ τους διαφορά στις 10,5 ποσοστιαίες µονάδες.

Ως πρώτη και πρώιµη παρατήρηση µπορούµε να πούµε ότι η παρουσία του πρωθυπουργού στη ∆ΕΘ λειτούργησε σε κάποιον βαθµό συσπειρωτικά για το κόµµα του και πολωτικά για το συνολικό πολιτικό περιβάλλον. Η αντίδραση του κ. Τσίπρα αναµένεται µε µεγάλο ενδιαφέρον.