Δάνεια: Πόσο θα ανέβουν οι δόσεις από τη νέα αύξηση επιτοκίων

Με δεδομένο μάλιστα ότι οι προβλέψεις ανεβάζουν το euribor 3μήνου πάνω από το 2,5% έως τα τέλη του χρόνου η επιβάρυνση της μηνιαίας δόσης για ένα μέσο στεγαστικό δάνειο π.χ. 100.000 ευρώ και με αρχικό επιτόκιο 3%, αναμένεται να ξεπεράσει τα 100 ευρώ και ανάλογα με τη διάρκεια αποπληρωμής να φθάσει έως και τα 110 ευρώ σε σχέση με τη δόση που πλήρωναν τον Ιούλιο.

Για παράδειγμα σε ένα στεγαστικό δάνειο 100.000 ευρώ με κυμαινόμενο επιτόκιο 2,3% και υπολειπόμενη διάρκεια εξόφλησης τα 20 έτη, η μηνιαία δόση τον περασμένο Ιούλιο ανερχόταν σε 520 ευρώ. Εάν το euribor 3μήνου φτάσει το 2,5%, η μηνιαία δόση θα αυξηθεί στα 620 ευρώ περίπου.

Ανάλογα η σημερινή αύξηση των επιτοκίων κατά 75 μονάδες βάσης θα οδηγήσει σε αύξηση της μηνιαίας δόσης ενός μέσου στεγαστικού δανείου 100.000 ευρώ, με μέσο αρχικό επιτόκιο 3% και διάρκεια αποπληρωμής τα 15 χρόνια. Εκεί, λοιπόν, που ο δανειολήπτης πλήρωνε 696 ευρώ πλέον καλείται να καταβάλει 733 ευρώ.

Παράλληλα, για ένα μέσο επιχειρηματικό τοκοχρεωλυτικό δάνειο 200.000 ευρώ, με μέσο αρχικό επιτόκιο 5,5% και διάρκεια αποπληρωμής τα 10 χρόνια, η σημερινή αύξηση κατά 0,75 μονάδες βάσης ισοδυναμεί με αύξηση της μηνιαίας δόσης κατά 90 ευρώ περίπου.

Εν μέρει λύση στις αυξήσεις αυτές αποτελούν τα προγράμματα τραπεζών που επιτρέπουν στους δανειολήπτες να «μετατρέψουν» τα τωρινά στεγαστικά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο σε σταθερό χωρίς «ποινή». Κι αυτό γιατί οι τράπεζες από την πλευρά τους θέλουν τα δάνεια τους να εξυπηρετούνται και να μην καταστούν «κόκκινα».