Αρκάς για καλημέρα: «Μια γριπούλα είναι που την κάνανε θέμα τα κανάλια»

Αρκάς

Ο δημοφιλής Αρκάς καλημέρισε και σήμερα το φανατικό κοινό του και σίγουρα σε κάποιους δε θα αρέσει η σημέρινή του «θεωρία» (που βέβαια έχει άλλο νόημα από το προφανές).