Αποκαλυπτικό Ντοκουμέντο: Το έγγραφο παράδοσης της χώρας στα αιτήματα των σκοπιανών – Το σήμα του ΥΠΕΞ (φωτό)

Αποκαλυπτικό Ντοκουμέντο

Ενα αποκαλυπτικό ντοκουμέντο έρχεται στο φως της δημοσιότητας το οποίο αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ παραδόθηκε πλήρως στα αιτήματα των σκοπιανών παραχωρώντας τον όρο «Μακεδονία» ή «μακεδονικός» erga omnes.

Στο σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών με οδηγίες προς όλα τα Υπουργεία και προς την υφυπουργό Μακεδονίας-Θράκης που υπογράφει ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος αναφέρεται ενδεικτικώς:

«Σε διεθνή κείμενα ή σε κείμενα της Δημοκρατίας της “Βόρειας Μακεδονίας” είναι αποδεκτό να αναφέρεται η επίσημη γλώσσα της γείτονος ως “μακεδονική”.

Μόνο σε υποσημείωση αναφέρεται ότι πρόκειται για γλώσσα η οποία ανήκει στην ομάδα των Νότιων Σλαβικών γλωσσών. Το ίδιο ισχύει και για την ιθαγένεια η οποία αναφέρεται ως «Μακεδονική/πολίτης τῆς Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας».

Οσο για τις ορολογίες στους κωδικούς των πινακίδων αυτοκινήτων το μόνο που αναφέρεται είναι ότι θα πρέπει να αντικατασταθούν εντός.. πενταετίας!

Η έκδοση των πινακίδων θα ξεκινήσει εντός 4 μηνών ενώ ως μεταβατική λύση προκρίνεται η χρήση αυτοκόλλητων με ένδειξη ΝΜΚ.

Αλλά και τα επίσημα έγγραφα (διαβατήρια, ταυτότητες, πτυχία, άδειες οδηγήσεως κ.ά.) θα φέρουν το όνομα “Μακεδονία” για την επόμενη πενταετία.

Οπως αποκαλύπτει η “Εστία”, στο έγγραφο αναφέρεται σχετικώς:

«Σε ότι αφορά την εγκυρότητα των υφισταμένων εγγράφων  και υλικού που εκδόθηκαν από τις Αρχές της γείτονος, η συμφωνία προβλέπει δύο μεταβατικές περιόδους, μια τεχνική και μια πολιτική»:

α) Η τεχνική μεταβατική περίοδος αφορά όλα τα επίσημα έγγραφα και υλικό της δημόσιας διοίκησης της βορείου γείτονος για διεθνή χρήση και εκείνα για εσωτερική χρήση που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο εξωτερικό.

Αυτά τα έγγραφα και υλικό θα ανανεωθούν σύμφωνα με το όνομα και τις ορολογίες που αναφέρονται στο Αρθρο 1 (3) της Συμφωνίας εντός 5 ετών από τη θέση σε ισχύ το αργότερο.

Σε περίπτωση μη συμμορφώσεων των σκοπιανών στην νέα ονομασία, σε διεθνείς συναντήσεις ουδείς γνωρίζει τι ακριβώς πρέπει να πράξει.

Επισημαίνεται απλώς ότι η ελληνική πλευρά θα πρέπει να προβεί «στις δέουσες ενέργειες προς τους διοργανωτές της συνάντησης και να ενημερώσει άμεσα το ελληνικό Υπουργεῖο Εξωτερικών».

Ειδικότερα, τό έγγραφο του υπουργείου Εξωτερικῶν με θέμα «Σχέσεις Ελλάδας-Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας – Εφαρμογή Συμφωνίας των Πρεσπών ως προς τό όνομα καί τίς ορολογίες της γειτονικής χώρας» αναφέρει τα εξής:

«Ι. Επίσημο όνομα-Συνταγματικό όνομα: 

Το συνταγματικό όνομα της χώρας είναι “Δημοκρατία τῆς Βόρειας Μακεδονίας”. Όταν χρησιμοποιείται τό σύντομο όνομα, αυτό πρέπει να είναι “Βόρεια Μακεδονία”.

Το νέο όνομα της γείτονος είναι γιά όλες τις χρήσεις και για όλους τους σκοπούς, erga omnes. Ισχύει σε διεθνές επίπεδο, δηλαδή σε όλους τους διεθνείς, πολυμερείς και περιφερειακούς Οργανισμούς, θεσμούς και Fora,

και θα χρησιμοποιείται σε όλες τις διμερείς σχέσεις της γειτονικής χώρας με όλα τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ, καθώς και στο εσωτερικό της.

Όλα τα έγγραφα που θα εκδίδει η γειτονική χώρα (ταξιδιωτικά έγγραφα, ταυτότητες, άδειες οδήγησης, πιστοποιητικά κ.λπ.), κάθε είδους αλληλογραφία και συναφές υλικό προερχόμενα από τις Αρχές της γείτονος,

τα οποία φέρουν ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη αυτής της θέσεως σε ισχύ της Συμφωνίας, θα πρέπει να φέρουν το νέο όνομα και τις ορολογίες που αφορούν την χώρα.

Σε ό,τι αφορά την εγκυρότητα των υφιστάμενων εγγράφων και υλικού που εκδόθηκαν από τι Αρχές της γείτονος πριν από τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας, η τελευταία προβλέπει δύο μεταβατικές περιόδους, μιά “τεχνική” καί μιά “πολιτική”.

II. Ορολογίες – Επιθετικοί προσδιορισμοί: 

Οι επιθετικοί προσδιορισμοί γιά το κράτος, τά επίσημα όργανα του και τις άλλες δημόσιες οντότητες ευθυγραμμίζονται με το επίσημο ή το σύντομο όνομα της χώρας, είναι δηλαδή “κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας”

ή “κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας”, “Ὑπουργός Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας”, ή “Υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας” αντιστοίχως (και όχι βεβαίως, “μακεδονική κυβέρνηση” ή “Μακεδόνας Υπουργός”).

Το ίδιο ισχύει και για όσες ιδιωτικές οντότητες και δρώντες σχετίζονται με το κράτος και με δημόσιες οντότητες, έχουν συσταθεί με Νόμο και απολαμβάνουν οικονομική υποστήριξη από το κράτος για δραστηριότητές τους στο εξωτερικό.

– Ιθαγένεια: 

Η ιθαγένεια, δηλαδή ο νομικός δεσμός του πολίτη με το κράτος, είναι αποδεκτό σε διεθνή έγγραφα ή σε έγγραφα της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας να αναφέρεται ως

“Μακεδονική/πολίτης της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας”, ως αδιαίρετο σύνολο που θα αποτυπώνεται και στα ταξιδιωτικά έγγραφα της γείτονος χώρας.

– Γλώσσα: 

Σε διεθνή κείμενα ή σε κείμενα της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας είναι αποδεκτό να αναφέρεται η επίσημη γλώσσα της γείτονος ως “μακεδονική” και ο κωδικός γλώσσας όπως είχε ορισθεί στον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) από τη δεκαετία του ’90 (ISO 639-1) “mk” και (ISO 639-2) “mkd”.

Σημειώνεται ότι στη Συμφωνία καθορίζεται σαφώς ότι η εν λόγω γλώσσα ανήκει στην ομάδα των Νοτίων Σλαβικών γλωσσών.

Στη Συμφωνία τονίζεται επίσης ότι η γλώσσα της χώρας αυτής ουδεμία σχέση έχει με την αρχαία ελληνική κληρονομιά της Μακεδονίας και την Ελληνική Μακεδονία ἐν γένει [Αρθρο. 7, παρ. 4].

– Κωδικοί χώρας:

 Οι κωδικοί για τις πινακίδες αυτοκινήτων της γειτονικής χώρας θα είναι ΝΜ ή ΝΜΚ. Για τις άλλες χρήσεις ισχύουν οι κωδικοί χώρας που έχουν υιοθετηθεί από τον ISO, δηλαδή ΜΚ, ΜΚD.

Επισημαίνεται ότι οι κωδικοί ΝΜ, ΝΜΚ για τις ήδη υφιστάμενες πινακίδες αυτοκινήτων εμπίπτουν στην “τεχνική” μεταβατική περίοδο που αφορά τά υφιστάμενα επίσημα έγγραφα και υλικό που θα πρέπει να αλλαχθούν εντός πενταετίας, το αργότερο.

Οι αρμόδιες αρχές της γείτονος θα ξεκινήσουν την έκδοση νέων πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων εντός τεσσάρων μηνών. Στο μεταξύ, ως μεταβατική λύση, θά εξασφαλίσουν αυτοκόλλητα με την ένδειξη “ΝΜΚ” για τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων.

H κίνηση των σκοπιανών

Το ΥΠΕΞ των Σκοπίων παρουσιάζοντας στην ιστοσελίδα του τις προτεραιότητες του περιλαμβάνει σε αυτές, την βελτίωση του καθεστώτος των «Μακεδονικών γλωσσικά και εθνικά μειονοτήτων ανά τον κόσμο»

 και ενημερώνει την διεθνή κοινή γνώμη για τις «ομορφιές της Μακεδονίας, τα μοναστήρια της Μακεδονίας, τα έθιμα της Μακεδονίας, τα Μακεδονικά κρασιά»

πηγη: pronews.gr