Ανδρέας Πάτσης: Στη Δικαιοσύνη οι φάκελοι της επιτροπής Πόθεν Έσχες

Την παραπομπή στον εισαγγελέα Εφετών των ευρημάτων της υπόθεσης του Ανδρέα Πάτση και την αποστολή στον εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος για όλες τις αναγκαίες ενέργειες αποφάσισε η Επιτροπή Πόθεν Έσχες.

Την ίδια ώρα ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο έκπτωσης του μέχρι πρότινος βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από το αξίωμά του, καθώς η σύναψη συμβάσεων με το δημόσιο συνιστά παραβίαση του Συντάγματος. Τη σχετική απόφαση θα λάβει το ανώτατο ειδικό δικαστήριο ύστερα από προσφυγή κάθε θιγόμενου.

Θεωρείται βέβαιο ότι θα υπάρξει προσφυγή είτε από θιγόμενο στην εκλογική του περιφέρεια είτε από συνάδελφο του βουλευτή.

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, από τον έλεγχο που διενεργήθηκε διαπιστώθηκαν ανακρίβειες στα δηλωθέντα ακίνητα και εισοδήματα νυν και πρώην συζύγων ενώ παρατηρήθηκαν ελλείψεις στα παραστατικά των δανειακών του υποχρεώσεων.

Επίσης, παρατηρήθηκε αύξηση των εισοδημάτων στο πόθεν έσχες 2021 (Χρήση 2020) από μερίσματα και τόκους τα οποία προέρχονται από την επιχειρηματική δραστηριότητα του υπόχρεου, διαπιστώθηκε η συμμετοχή του υπόχρεου σε εταιρείες με έδρα το εξωτερικό κατά παράβαση του άρθρου 8 ν.3213/2003, καθώς και συμμετοχή της νυν συζύγου του υπόχρεου σε εταιρεία του εξωτερικού, η οποία έχει ιδρυθεί το έτος 2019.

Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης, ομόφωνα την άρση του τραπεζικού, φορολογικού και χρηματιστηριακού απορρήτου του ελεγχόμενου, προκειμένου να διερευνηθεί διεξοδικά η εν γενεί δραστηριότητά του, σύμφωνα και μετά τα δημοσιεύματα καθώς και η ενδεχόμενη σύναψη συμβάσεων με το ελληνικό δημόσιο, κατά παράβαση του άρθρου 57 του Συντάγματος και την αποστολή των σχετικών ευρημάτων στα αρμόδια όργανα, με την ολοκλήρωση του ελέγχου, μετά την άρση.

Αποφασίστηκε ακόμη, η αποστολή στο Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των στοιχείων του ελέγχου, για παραλογισμό και επιστροφή ποσών στο δημόσιο, εφόσον μετά την άρση διαπιστωθεί αδικαιολόγητος πλουτισμός του ελεγχόμενου.