Ανάπλαση Φαλήρου: Η κρίση εφοδιασμού καθυστερεί το πρώτο μεγάλο έργο στην Ελλάδα

Nέα παράταση μέχρι 29 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με τον capital δόθηκε για το έργο της ανάπλασης του Φαλήρου.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο εργολάβος στην αιτιολογία χορήγησης νέας παράτασης στην παράδοση του έργου  “Φθάνοντας στην καταληκτική ημερομηνία περάτωσης του έργου (29/7/2022), έχει ολοκληρωθεί ήδη το 98% του φυσικού αντικειμένου, καθώς και όλες οι επιμέρους εργασίες για τις οποίες υπήρχαν τμηματικές προθεσμίες, δηλαδή έχουν ολοκληρωθεί τα συγκοινωνιακά και τα υδραυλικά έργα  σύμφωνα με τη σύμβαση του έργου. Παρόλα αυτά υπάρχουν προβλήματα τα οποία έχουν επιφέρει καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση κάποιων τμημάτων του έργου, τα οποία συνοψίζονται ως εξής:

– οι συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού, οι οποίες συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, έχουν δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα λόγω της νόσησης προσωπικού, υπεργολάβων και προμηθευτών, της υποχρεωτικής καραντίνας, αλλά και στους περιορισμούς και τις τροποποιήσεις στον τρόπο εργασίας που έχει επιβληθεί.

– καθυστερήσεις που έχουν παρατηρηθεί στην παραγωγή και τις μεταφορές των υλικών που προέρχονται κυρίως από το εξωτερικό, όπως αυτά των Η/Μ έργων και οφείλονται κυρίως στην έλλειψη συσκευών και στοιχείων μηχανών λόγω μειωμένης παραγωγής καθώς και στην κατακόρυφη αύξηση του ενεργειακού κόστους.

Οι επιπτώσεις από τα παραπάνω επηρεάζουν την συνολική προθεσμία του έργου που απομένει, και συγκεκριμένα τα παρακάτω μέτωπα, των οποίων εκκρεμεί η ολοκλήρωση, καθότι εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού”.

Στην έλλειψη υλικών λόγω των προβλημάτων εφοδιασμού και στην αλματώση αύξηση των τιμών έχουν αναφερθεί τους τελευταίους μήνες το σύνολο των στελεχών του κατασκευαστικού κλάδου.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία των εργοληπτών, για τον σιδηρό οπλισμό η αύξηση που προκύπτει είναι της τάξης του 37,3% και αναμένονται περαιτέρω αυξήσεις λόγω έλλειψης πρώτης ύλης και για τα στηθαία ασφαλείας η αύξηση είναι της τάξης του 30% και αναμένονται περαιτέρω αυξήσεις λόγω έλλειψης πρώτης ύλης.