«Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή»: «Τρέχει» η προθεσμία – H διαδικασία και οι εκπτώσεις

Χρονοδιάγραμμα και διαδικασία

 • Έως 27 Ιουλίου: Κατάθεση ενστάσεων στη σελίδα www.allazosyskevi.gov.gr
 • Η έκδοση των vouchers θα γίνει εντός 5 ημερών μετά το οριστικό κλείσιμο της πλατφόρμας.
 • Έως την 16η Σεπτεμβρίου: Αγορές με χρήση vouchers
 • Κάθε voucher: Αφορά μία συσκευή και είναι μη μεταβιβάσιμο.

Τα στοιχεία των vouchers είναι:

 • Ο μοναδικός του κωδικός
 • Τα στοιχεία του δικαιούχου
 • Το ονοματεπώνυμο
 • Ο αριθμός κινητού
 • Ο ΑΦΜ
 • Ο αριθμός παροχής ρεύματος
 • Η διεύθυνση
 • Το είδος της συσκευής
 • Το ποσό της επιδότησης
 • Η μέγιστη αξία αγοράς

Η έκπτωση που παρέχεται κυμαίνεται από 30% έως 50% ανάλογα με:

 • Το ετήσιο εισόδημα ανά μέλος
 • Έως 5.000 ευρώ επιδότηση 50%
 • Από 5.001 ευρώ έως 10.000 ευρώ επιδότηση 45%
 • Από 10.001 ευρώ έως 20.000 ευρώ επιδότηση 35%
 • Πάνω από 20.001 ευρώ επιδότηση 30%