“Αιχμηρό” tweet Αντώναρου προς Γεωργιάδη

Ï êõâåñíçôéêüò åêðñüóùðïò ÅõÜããåëïò Áíôþíáñïò ðáñïõóéÜæåé óôçí áßèïõóá ôýðïõ ôá ïíüìáôá ôùí õðïõñãþí ìåôÜ ôïí áíáó÷çìáôéóìü ôçò ÊõâÝñíçóéçò ðïõ áíáêïéíþèçêå íùñßôåñá óÞìåñá, ÔåôÜñôç 7 Éáíïõáñßïõ 2009.

Με ένα αιχμηρό  tweet «απάντησε» σε δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη ο Ευάγγελος Αντώναρος, που μεταξύ άλλων έκανε λόγο για αλαζονεία.

«Δεν ξέρω κανέναν, που θα σκεφτόταν να πυροβολήσει έναν ήδη προ πολλού πυροβολημένο» έγραψε, επίσης, στο Twitter ο Ευάγγελος Αντώναρος.

Το σχόλιο αυτό έγινε με αφορμή δηλώσεις του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας στο κανάλι Kontra, με τον κ. Γεωργιάδη να κάνει λόγο για στοχοποίησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον πρωθυπουργό.

Διερωτήθηκε, μάλιστα, πως «αν αύριο με πυροβολήσουν δεν θα έχει ευθύνη ο Τσίπρας;».

«Αν δείτε τις τελευταίες 40 ανακοινώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν όλες αναφορά σε μένα. Είναι αστείο. Για πράγματα, που δεν έχω ασχοληθεί καν. Κάθε μέρα ο Άδωνις Γεωργιάδης… ο Άδωνις το ένα, ο Άδωνις το άλλο, ο Άδωνις ακροδεξιά…».

«Αν αύριο με πυροβολήσουν τρομοκράτες δεν θα έχει ευθύνη ο Τσίπρας; Αν με στοχοποιεί από το πρωί ως το βράδυ;» είπε ο κ. Γεωργιάδης, και ολοκλήρωσε:

«Είναι άλλο πράγμα η κριτική και άλλο η στοχοποίηση. Όταν το κάνεις ασταμάτητα και διαρκώς είναι σαν να στέλνεις ένα σήμα».