Αυτές είναι οι αλλαγές που θα ισχύσουν στα επιδόματα

επιδόματα

Έπειτα την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή, αναμένεται να υπάρξουν κάποιες αλλαγές στα κοινωνικά επιδόματα. Συγκεκριμένα, όλες οι παροχές του ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.

Για όλα τα επιδόματα διευκρινίζεται ότι για τα έτη 2020, 2021, 2022 και 2023 τα επιδόματα χορηγούνται,

εφόσον οι δικαιούχοι διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια από το έτος 2012 και εντεύθεν, οπότε ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή φορολογικών δηλώσεων.

Όσοι βέβαια έλαβαν κάποιο επίδομα το 2019 με την 5ετή παραμονή στη χώρα θα συνεχίσουν να το λαμβάνουν κανονικά για τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, η υποχρεωτική φοίτηση των παιδιών των δικαιούχων στο σχολείο είναι πλέον απαραίτητη για το επίδομα παιδιού και το επίδομα στέγασης ενώ ο ΚΕΑ μετονομάζεται σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.