Αύξηση 454% στο ιικό φορτίο στα αστικά λύματα της Κέρκυρας, πτώση σε Αττική και Πάτρα, σταθεροποίηση τη Θεσσαλονίκη

αστικά λύματα της Κέρκυρας
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Αυξητικές τάσεις στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα σε τέσσερις από τις εννέα περιοχές που ελέγχθηκαν από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων

(ΕΔΕΛ) του ΕΟΔΥ, παρατηρήθηκαν την εβδομάδα 7-13 Φεβρουαρίου σε σχέση με την εβδομάδα 31/01 – 06/02/22.

Πτωτικές τάσεις παρατηρήθηκαν σε τρεις από τις εννέα περιοχές του ΕΔΕΛ και σταθεροποιητικές τάσεις σε δύο από τις εννέα.

Καθαρά αυξητικές τάσεις παρατηρήθηκαν στην Ξάνθη (+42%) και στην Κέρκυρα (+454%), ενώ οριακές ήταν οι αυξήσεις στην Αλεξανδρούπολη (+17%) και στα Ιωάννινα (+20%).

Πτωτική ήταν η τάση του ιικού φορτίου στην Αττική (-33%), ενώ οριακά πτωτική ήταν στην Πάτρα (-24%).

Το ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων παρέμεινε ουσιαστικά σταθερό στο Βόλο (-9%), στη Λάρισα (+7%) και στη Θεσσαλονίκη (-14%).