ΑΑΔΕ: Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής καταγγελιών για φορολογικές παραβάσεις

Η ΑΑΔΕ, για να αξιοποιήσει καλύτερα τις καταγγελίες που λαμβάνει, στήνει μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να καταγγέλλουν φαινόμενα φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου.

Η πλατφόρμα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εντός του έτους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι καταγγελίες μπορούν να είναι τόσο επώνυμες όσο και ανώνυμες, οι οποίες θα αξιολογούνται και θα φιλτράρονται από το ίδιο σύστημα, το οποίο θα μπορεί μέσω διαλειτουργικότητας να εντοπίζει τα στοιχεία της επιχείρησης ή του επαγγελματία που καταγγέλλεται για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπόριο.

Αμέσως μετά οι ελεγκτές θα προχωρούν στον έλεγχο της επιχείρησης και θα ελέγχουν τόσο όσα αναφέρονται στη καταγγελία αλλά και τα βιβλία της επιχείρησης.

Οι υποθέσεις που θα ελέγχονται κατά προτεραιότητα θα επιλέγονται με κριτήρια ανάλυσης κινδύνου βάσει δεδομένων που είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά, καθώς και με στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης που είναι διαθέσιμα στην ΑΑΔΕ.

Εν συνεχεία οι αξιολογημένες προτεραιοποιημένες προς έλεγχο υποθέσεις θα κατατάσσονται ανά ελεγκτική υπηρεσία σε φθίνουσα σειρά ταξινόμησης με βάση την τελική μοριοδότησή τους, κατά κατηγορία, βάσει του αυτοματοποιημένου μοντέλου αντικειμενικής αξιολόγησης υποθέσεων, κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνων, τα οποία δεν θα δημοσιοποιούνται.