Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Τις 3.320 έφτασαν οι αιτήσεις πυρόπληκτων
ÊáììÝíï êïììÜôé äÜóïõò óôïí ïéêéóìü ÍÝï ÂïõôæÜ,ðïõ êÜçêå óôçí öïíéêÞ ðõñêáãéÜ ôçò 23çò Éïõëßïõ, 39 ÷ëì áðü ôçí ÁèÞíá, ÔåôÜñôç 8 Áõãïýóôïõ 2018. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ

Τις 3.320 έφτασαν οι αιτήσεις πυρόπληκτων

Στις τρεις χιλιάδες τριακόσιες είκοσι (3.320) έφτασαν οι αιτήσεις πυρόπληκτων που υποβλήθηκαν κατά τις εννέα πρώτες ημέρες της σχετικής διαδικασίας για τη της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης, με τη μορφή επιδόματος, σε πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις από τις πυρκαγιές στις 23 και 24 Ιουλίου στην Περιφέρεια Αττικής.

Η διαδικασία αιτήσεων συνεχίστηκε και χθες (Τετάρτη 8 Ιουνίου) κανονικά και χωρίς κανένα πρόβλημα. Από τις 3.320 αιτήσεις, οι 1.171 κατατέθηκαν στον δήμο Ραφήνας – Πικερμίου, οι 1.263 στον δήμο Μαραθώνα, οι 539 στον δήμο Μεγαρέων και οι υπόλοιπες 347 στο κεντρικό κτίριο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Loading...