Τι συμβαίνει στην Καλλιθέα; – Παρα τα τσουχτερά πρόστιμα, ο Δήμαρχος Δ. Κάρναβος κάνει νέες απ΄ ευθείας αναθέσεις

Αδιόρθωτος ο Δήμαρχος Καλλιθέας Δημήτρης Κάρναβος κάνει νέες πάλι απευθείας αναθέσεις από το νομικό πρόσωπο Γιάννης Γάλλος, παρά τα πορίσματα ελέγχου, με τα τσουχτερά πρόστιμα των 55.400 ευρώ περίπου

Τα κατορθώματα του νομικού προσώπου του δήμου ΟΠΑΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ που μετέτρεψε τη ναυταθλητική μαρίνα Καλλιθέας σε λιμάνι (με τον παράνομο μέχρι και σήμερα ελλιμενισμό του κρουαζεροπλοίου COSMOS) και έφερε τον ΕΘΝΙΚΟαπό τον Πειραιά στην Καλλιθέα δεν έχουν τέλος. Ο Δήμαρχος Καλλιθέας όμως δηλώνει απόλυτα ευχαριστημένος και ανησυχεί μήπως χαλάσει η καλή εικόνα του λιμανιού και χάσει πελάτες από τους…αθλητικούς χώρους!!!

Στις συνεδριάσεις του ΔΣ του νομικού προσώπου, τα μέλη του δεν έχουν λάβει καν ενημέρωση για πορίσματα ελέγχου. Όλα καλά λοιπόν για διοίκηση και αντιπολίτευση;

O έλεγχος του Υπουργείου Οικονομικών που παρουσιάζουμε σήμερα, διεπίστωσε αδιαφάνεια, κακοδιοίκηση, κακοδιαχείριση και πρόστιμα από παραβάσεις νομοθεσίας. 

ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

Όσον αφορά τις απευθείας αναθέσεις, έχουμε και λέμε: 

Α. ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΠΑΑ Γιάννης Γάλλος

Επτά συνεχόμενες συμβάσεις, συνολικού ποσού:

180.415 ευρω

Α. ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΟΠΑΑ Γιάννης Γάλλος

Επτά συνεχόμενες συμβάσεις, συνολικού ποσού:

51.023,33 ευρω

Το συνολικό ποσό των παραπάνω συμβάσεων φύλαξης εγκαταστάσεων και συντηρήσεων κολυμβητηρίου ανέρχεται σε:

221.438,33 ευρω

Ο έλεγχος διεπίστωσε ότι οι Δαπάνες πραγματοποιήθηκαν χωρίς την επαρκή κινητοποίηση του ανταγωνισμού, χωρίς να υπάρχει ανωτέρα βία απορρέουσα από απρόοπτα περιστατικά.

Αποφάσισε ότι πρέπει: 

Να επιβληθεί κατ’ αποκοπή δημοσιονομική διόρθωση (πρόστιμο) στον φορέα ποσού ύψους 55.359,58 ευρώ που αντιστοιχεί στο 25% της συνολικής δαπάνης.

Ποιός τα πληρώνει αυτά; Οι δημότες και τα μέλη των ναυταθλητικών σύλλογων

Ποιός ευθύνεται; Ολες οι αναθέσεις έγιναν από μία Εκτελεστική Επιτροπή που και αυτή είχε συσταθεί παράνομα και καταργήθηκε.

Τι γίνεται ύστερα από όλα αυτά σήμερα; 

Tο νομικό πρόσωπο συνεχίζει τις απευθείας αναθέσεις. Ίσως επειδή αυτοί που τα εγκρίνουν όλα αυτά δεν έχουν συνέπειες και δεν πληρώνουν πρόστιμα.

55.359,58 ευρώ ΠΡΟΣΤΙΜΟ!!!  Ο λογαριασμός πάει στους πολίτες. 

……………………………………………………………………………………………….

Πάλι απευθείας ανάθεση από το νομικό πρόσωπο Γιάννης Γάλλος, παρά τα πορίσματα ελέγχου…

Ελεγχος του Υπουργείου Οικονομικών για το έτος 2015, διαπίστωσε κακοδιοίκηση, κακοδιαχείριση  και επέβαλε πρόστιμα. Γιατί εξακολουθεί ο φορέας να μην προσαρμόζεται σε ένα ορθό τρόπο  διεξαγωγής των διαγωνισμών, ώστε να μη γίνονται απευθείας αναθέσεις;

2017

Αρ. Απόφασης Περίληψη 103/2017 «Απευθείας ανάθεση της εργασίας «Συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού & των κολυμβητικών δεξαμενών» Στην Καλλιθέα και στα γραφεία του νπδδ «Οργανισµός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄», σήµερα την 28η Σεπτεµβρίου 2017, ηµέρα της εβδοµάδας Πέµπτη και ώρα 17.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο………Με βάση τα παραπάνω και επειδή είναι κατεπείγουσα και επιτακτική ανάγκη, η οποία οφείλεται σε γεγονότα απρόβλεπτα: – δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσµιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή µε διαπραγµάτευση διαδικασίες µε δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού – Λόγω των εµπλοκών στην διαγωνιστική διαδικασία και επειδή ο διαγωνισµός έχει ήδη επαναπροκηρυχθεί και η ανάγκη συντήρησης των κολυµβητικών δεξαµενών είναι επιτακτική, για λόγους ασφαλείας και υγιεινής των χρηστών, προτείνουµε την απ’ ευθείας ανάθεση της εργασίας, στην εταιρεία Αφοί ΚΑΡΑΜΕΡΤΖΑΝΗ Ο.Ε. µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, η οποία ανέρχεται στο ποσό ύψους 6.448,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του νόµιµου ΦΠΑ, για το χρονικό διάστηµα δύο µηνών Για όλους τους παραπάνω αναφερόµενους λόγους, παρακαλούµε όπως αποφασίσετε την απευθείας ανάθεση της εργασίας «συντήρηση του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και των κολυµβητικών δεξαµενών» στην εταιρεία Αφοί ΚΑΡΑΜΕΡΤΖΑΝΗ ΟΕ έως δύο µήνες. Η ανάθεση αφορά το χρονικό διάστηµα έως δύο µηνών, ήτοι από 1-10-2017 έως τις 30/11/2017, αντί του ποσού ύψους 6.448,00 € συµπεριλαµβανοµένου νόµιµου ΦΠΑ.

Δεν κατανοούμε γιατί το «Λόγω των εµπλοκών στην διαγωνιστική διαδικασία» αποτελεί ικανή αιτιολογία για ακύρωση και επανάληψη διαγωνισμού, όταν υπάρχουν προσφέροντες και τηρούνται αυστηρά οι όροι ενός διαγωνισμού. Που οφείλεται η αποτυχία αν όχι σε ευθύνη του ίδιου του φορέα που είναι η αναθέτουσα αρχή; Αν συμβαίνει αυτό όμως δε συντρέχουν οι προϋποθέσεις απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

2015

Το kallitheapress έχει αποκλειστικές πληροφορίες για παρατάσεις και  παρόμοιες απευθείας αναθέσεις με  ματαιώσεις διαγωνισμών φύλαξης και συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού & των κολυμβητικών δεξαμενών για σημαντικό ποσό εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, του ιδίου φορέα, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από το Υπουργείο Οικονομικών το 2015 και προτάθηκε να επιβληθεί στον Φορέα δημοσιονομική διόρθωση πολλών δεκάδων χιλιάδων ευρώ.  (Είναι θέματα για τα οποία θα επανέλθουμε).

Ελπίζουμε ο φορέας να μην έχει κάποια αντίρρηση για την ενημέρωσή μας.

Ίσως ήρθε η ώρα να ενημερώσει για το θέμα αυτό τόσο το Δημοτικό Συμβούλιο και το Διοικητικό του συμβούλιο όσο και τη κοινή γνώμη για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στη λειτουργία του για να συνεχίζει τις απευθείας αναθέσεις. 

Κε Δήμαρχε εσείς τι λέτε, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της λειτουργίας των νομικών προσώπων του Δήμου;

πηγη: kallitheapress.gr