Συντάξεις: Αυτά είναι τα όρια ηλικίας για γυναίκες εργαζόμενες σε ΔΕΚΟ, Τράπεζες και Μέσα Ενημέρωσης

Συντάξεις: Αυτά είναι τα όρια ηλικίας για γυναίκες εργαζόμενες σε ΔΕΚΟ Τράπεζες και Μέσα Ενημέρωσης

Έξοδο στα 50, τα 52 ή στα 55 τους χρόνια “κλειδώνουν” χιλιάδες γυναίκες με ανήλικο τέκνο και 25 έτη ασφάλισης ( ή 15 για τα Ταμεία Τύπου). Τα νέα όρια ηλικίας για τις συντάξεις προβλέπουν κατοχύρωση δικαιώματος ακόμη και στο 50ο ή στο 52ο έτος.

Πλήρης σύνταξη από τα ειδικά ταμεία για μητέρες
Με 25 έτη σε ΔΕΚΟ – Τράπεζες ή 15 έτη στο ΤΣΠΕΑΘ και ανήλικο το 2010 ή το 2011

Έτος συμπλήρωσης των 50 ή των 52 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης
Έως 18/8 2015 50-52
Έως 31/12 2015 55
2016 56,9
2017 58,5
2018 60,2
2019 61.10
2020 63,7
2021 65,3
2022 67
Με 25 έτη σε ΔΕΚΟ – Τράπεζες ή 15 έτη στο ΤΣΠΕΑΘ και ανήλικο το 2012

Έτος συμπλήρωσης των 55 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης
Έως 18/8 2015 55
Έως 31/12 2015 56,6
2016 58
2017 59,6
2018 61
2019 62,6
2020 64
2021 65,6
2022 67
Με 25 έτη σε ΔΕΚΟ – Τράπεζες ή 15 έτη στο ΤΣΠΕΑΘ και ανήλικο το 2011

Έτος συμπλήρωσης των 50 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης
Έως 18/8 2015 50
Έως 31/12 2015 55
2016 56,9
2017 58,5
2018 60,2
2019 61,10
Από 1/1/2020 62
Με 25 έτη σε ΔΕΚΟ – Τράπεζες ή 15 έτη στο ΤΣΠΕΑΘ και ανήλικο το 2012

Έτος συμπλήρωσης των 53 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης
Έως 18/8 2015 53
Έως 31/12 2015 56,6
2016 58
2017 59,6
2018 61
Από 1/1/2019 62