Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο για τα υδατοδρόμια

νομοσχέδιο

Το νομοσχέδιο για το νέο πλαίσιο σχετικά με την αδειοδότηση και λειτουργία υδατοδρομίων κατατέθηκε στη Bουλή.

Με βάση τις διατάξεις, άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου δίνεται μόνο σε δημόσιο φορέα ή σε ΟΤΑ ενώ άδεια λειτουργίας και εκμετάλλευσης μπορούν να πάρουν και ιδιωτικοί φορείς ή φυσικά πρόσωπα αρκεί να έχουν έδρα στην Ε.Ε.

Οπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση, με το νομοσχέδιο προβλέπεται «ο καθορισμός του πλαισίου αδειοδότησης για την ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών

(υδατοδρομίων) με την περιγραφή συγκεκριμένης διαδικασίας για την έγκριση αίτησης και τεχνικού φακέλου, η παρουσίαση των υποχρεώσεων του Φορέα Λειτουργίας Υδατοδρομίου,

οι απαγορεύσεις και περιορισμοί που ισχύουν σε σχέση με άλλα μέσα παροχής μεταφορικού έργου, οι διαδικασίες ελέγχου και επιθεώρησης των υδατοδρομίων,

καθώς και οι συγκεκριμένοι κανόνες που ισχύουν για την από/προσθαλάσσωση αεροσκαφών».