Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις μικροπιστώσεις

Θέμα ημερών είναι η δημοσιοποίηση του νομοσχεδίου για την εισαγωγή του θεσμού των μικροπιστώσεων στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Το υπουργείο Οικονομικών έχει ολοκληρώσει την επεξεργασία του νομοσχεδίου και αναμένεται να αναρτηθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Ουσιαστικά, η κυβέρνηση θέλει να μεταφέρει στην εσωτερική έννομη τάξη τον ευρωπαϊκό κώδικα καλής πρακτικής για τη χορήγηση μικροπιστώσεων, ο οποίος περιλαμβάνει ένα σύνολο προτύπων, τα οποία είναι κοινά για τον τομέα μικροπιστώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορούν στη διαχείριση, τη διακυβέρνηση, τη διαχείριση κινδύνου, την υποβολή εκθέσεων και τις σχέσεις με τους πελάτες και τους επενδυτές.

Ο ευρωπαϊκός κώδικας για τη χορήγηση μικροπιστώσεων έχει σχεδιαστεί κατά κύριο λόγο για την κάλυψη μη τραπεζικών παροχών μικροπιστώσεων, που χορηγούν σε μικροεπιχειρηματίες δάνεια έως 25.000 ευρώ.

Ο κώδικας διαμορφώθηκε βάσει αναγνωρισμένων βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της μικροχρηματοδότησης και καταρτίστηκε σε στενή συνεννόηση με τους φορείς του τομέα στην ΕΕ. Το σχετικό νομοσχέδιο θα προβλέπει, πως την εποπτεία των οργανισμών χορήγησης μικροπιστώσεων θα τον έχει η Τράπεζα της Ελλάδας.

Δεδομένου, ότι αυτοί οι οργανισμοί μικροχρηματοδότησης δεν θα είναι τραπεζικοί οργανισμοί, το πλαίσιο εποπτείας και επιχειρησιακής και κεφαλαιακής επάρκειας θα πιο ελαστικό από ότι για τις τράπεζες.

Αυτό που πρέπει να ξεκαθαριστεί είναι πως οι μικροπιστώσεις δεν θα χορηγούνται έναντι ενέχυρου (εμπράγματων εξασφαλίσεων), ωστόσο το προς χρηματοδότηση επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να υπάρχει η υπογραφή ειδικού επενδυτικού συμβούλου, που θα συνεργάζεται με το φορέα χρηματοδότησης.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, οι μικροπιστώσεις είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο αφορά κυρίως νέους επιχειρηματίες, νεοφυείς επιχειρήσεις, άνεργους, κοινωνικές επιχειρήσεις και κόσμο, που βρίσκεται παραδοσιακά έξω από την τραπεζική χρηματοδότηση.