Ποιος είναι ο Άγιος Αστείος που γιορτάζει σήμερα;

Άγιος Αστείος

Ο Άγιος Αστείος ή Αστίος, Ο Άγιος Αστείος (ή Αστίος) ήταν επίσκοπος Δυρραχίου και έζησε επί βασιλέως Τραϊανού και ηγεμόνος Αγρικόλα το έτος 98 μ.Χ.

Συνελήφθη από τους ειδωλολάτρες της πόλης του Δυρραχίου και επειδή δεν θυσίασε στα είδωλα και οδηγήθηκε στον ηγεμόνα Αγρικόλα.

Εκείνος πρόσταξε και έδειραν χωρίς έλεος τον άγιο. Τον χτυπούσαν με μολύβδινα ομοιώματα χεριών και τον μαστίγωσαν με μαστίγια από νεύρα βοδιών.

Ο μάρτυς όμως παρά τα μεγάλα βασανιστήρια, έμεινε σταθερός και ακλόνητος στην πίστη του. Τότε οι δήμιοι με εντολή του ηγεμόνα τον γέμισαν μέλι και τον κάρφωσαν σε ξύλινο σταυρό.

Το μαρτύριο πάνω στον σταυρό ήταν πολύ μεγάλο, με δεδομένο ότι ήταν καλοκαίρι και η ζέστη μεγάλη. Εκεί λοιπόν ο άγιος Αστείος ενοχλούμενος από τις σφήκες, παρέδωσε το πνεύμα του στον Θεό.