Μεταπτυχιακό, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και τριετή προϋπηρεσία για … ψήστης (φωτό)

Μεταπτυχιακό, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και τριετή προϋπηρεσία είναι τα κριτήρια που θα ξεχωρίσουν έναν υποψήφιο για δουλειά, όμως η θέση την οποία θα διεκδικήσει αφορά προσόντα αποφοίτου Λυκείου, ενώ ο μισθός παραπέμπει σε απόφοιτο Γυμνασίου.

Με 1 στους 4 πτυχιούχους να είναι άνεργος, η έρευνα της ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ (το κέντρο εκπαιδευτικής πολιτικής της ΓΣΕΕ) παρατηρεί ότι ούτε εντός του εργασιακού χώρου δεν υπάρχει αντιστοιχία μισθού-προσόντων καταγράφοντας για το 2016 ότι το 30,4% των εργαζομένων ηλικίας 30 έως 34 ετών και αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εργάζεται σε θέση κατώτερη του μορφωτικού του επιπέδου.

Το ποσοστό αυτό παρουσιάζει αύξηση χρόνο με το χρόνο, ενώ βρίσκεται πολύ υψηλότερα από τον αντίστοιχο μέσο ευρωπαϊκό όρο που φτάνει το 23%.

1 στους 3 πτυχιούχους εργάζεται σε θέσεις για αποφοίτους Λυκείου με μισθό αποφοίτου Γυμνασίου.

Οσον αφορά τους ανέργους της χώρας, το υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στους αποφοίτους Γυμνασίου με το 34,1% ηλικίας από 15 έως 39 ετών να βρίσκεται εκτός εργασίας για το έτος του 2016.

Σε απόλυτους αριθμούς τα άτομα που ανήκουν σε αυτό το ηλικιακό γκρουπ αφορούν περίπου 2,5 εκατ. ανθρώπους.

Ακολουθούν οι απόφοιτοι λυκειακής και μεταλυκειακής βαθμίδας σε ποσοστό 31,2%, ενώ ούτε για τους αποφοίτους της πανεπιστημίων και των ΤΕΙ είναι καλύτερα τα πράγματα, καθώς 1 στους 4 (25%) είναι άνεργος.

Χαμηλό παραμένει και το ενδιαφέρον των νέων (ηλικίας 15-34 ετών) για την εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Μόλις το 3,1% για το έτος 2015 συνδύασε εργασία και εκπαίδευση με στόχο την εξέλιξή του και την απόκτηση επιπλέον δεξιοτήτων, ενώ υψηλό παραμένει το ποσοστό των ανέργων που δεν συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης, το οποίο βρίσκεται στο 27,1%.

Η Ελλάδα μάλιστα κατέχει τη θλιβερή πρωτιά στην Ευρώπη στους νέους που μένουν εκτός εργασίας αλλά και εκπαίδευσης, με την Ιταλία και τη Βουλγαρία να συμπληρώνουν την πρώτη τριάδα.

Πηγή: pronews.gr