Η Ολομέλεια της Κυπριακής Βουλής, με δυο αποχές από τους βουλευτές του ΕΛΑΜ (Χρυσή Αυγή Κύπρου), και με όλους τους άλλους παρόντες βουλευτές να τάσσονται υπέρ ενέκρινε ψήφισμα για την κατάργηση των εγγυήσεων και αποστρατικοποίηση του νησιού, καλώντας τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας να επιδιώξει λύση με τρόπο που να μην επιτρέπει τη συνέχιση των εγγυήσεων ή να περιλαμβάνει οποιεσδήποτε άλλες ξένες εγγυήσεις ή ακόμα να επιτρέπει την παρουσία ξένων στρατευμάτων.

Το σχέδιο ψηφίσματος κατατέθηκε από το Κίνημα Οικολόγων.

Το ΕΛΑΜ τήρησε αποχή γιατί απορρίφθηκε αίτημα του κόμματος για απάλειψη της αναφοράς περί αποστρατικοποίησης.
Στο ψήφισμα καλείται η Τουρκία να σεβαστεί και να αποκαταστήσει την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας , τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες των Κυπρίων πολιτών. Επίσης με το ψήφισμα υποστηρίζεται η αποκατάσταση της κυριαρχίας, ανεξαρτησίας και εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το Κοινοβούλιο με το ψήφισμα απαιτεί την πλήρη αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων με προοπτική για αποστρατικοποίηση του νησιού. Τονίζει ότι στο πλαίσιο μιας συνολικής, συμφωνημένης λύσης του Κυπριακού, δεν πρέπει να υπάρχουν με οποιαδήποτε μορφή ξένες εγγυήσεις, ξένα στρατεύματα και εγγυητικά δικαιώματα.

Η Βουλή εκτιμά ότι οι εγγυήτριες δυνάμεις απέτυχαν ουσιαστικά να εγγυηθούν την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα και την ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως αναφέρει η Συνθήκη Εγγυήσεως, και επισημαίνει ότι η Τουρκία μία από τις εγγυήτριες δυνάμεις, εκμεταλλευόμενη και διαστρεβλώνοντας τις πρόνοιες της Συνθήκης Εγγυήσεως, τις χρησιμοποίησε για να δικαιολογήσει τη στρατιωτική εισβολή του 1974 και τη συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων, στο κείμενο που ενέκρινε, αναφέρει ακόμα πως έχοντας υπόψη ότι το ζήτημα της ασφάλειας και των εγγυήσεων αποτελεί θέμα μείζονος σημασίας για τον κυπριακό λαό και καθοριστικό ζήτημα για τη θετική κατάληξη των προσπαθειών επίλυσης του κυπριακού προβλήματος εκτιμά ότι οι σημερινές συνθήκες δεν δικαιολογούν τη συνέχιση των ξένων εγγυήσεων, ιδιαίτερα σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να διασφαλιστεί το αίσθημα ασφάλειας για όλους τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Βουλή τονίζει ότι η διατήρηση των εγγυήσεων και επεμβατικών δικαιωμάτων από τρίτα κράτη αποτελεί αναχρονισμό και παραβίαση του διεθνούς δικαίου και υπενθυμίζει τα προηγούμενα ψηφίσματα της για τις εγγυήσεις.