Κάντε τον Υπολογιστή σας «σφαίρα», με μερικές απλές κινήσεις