Από αυτό καταλαβαίνει κανείς και το νόημα των Αιακιδών και της φυλής τους,των Μολοσσών…

Μολοσσοί είναι ουσιαστικά αυτοί που κινούνται έχοντας το ψυχικό σθένος… αυτοί που τολμούν, όπως ο Αχιλλεύς, η Ολυμπιάδα, ο Αλέξανδρος και ο Πύρρος.

Ακούστε από το 27:40 μέχρι και το 29:30