Επίσκεψη Τσίπρα στη Μόσχα

Τουρισμός και ενέργεια αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων του Έλληνα πρωθυπουργού και του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας, καθώς είναι οι δύο τομείς, που τα πεδία δραστηριοποίησης των Ελληνορωσικών επιχειρήσεων είναι πολύ μεγάλα.

Οι διεθνείς κυρώσεις, που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία τα τελευταία χρόνια και ειδικά μετά το 2013 έχουν πλήξει τις διμερείς εμπορικές συναλλαγές με το ισοζύγιο να έχει διαταραχθεί.

Στη βάση αυτή το 2019 αντιμετωπίζεται ως έτος αναθέρμανσης των οικονομικών σχέσεων Ελλάδος – Ρωσίας και υπέρβασης των εμποδίων και των περιορισμών του παρελθόντος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2017 η αξία των ελληνικών εξαγωγών προς τη Ρωσία αυξήθηκε κατά 8,8% σε σύγκριση με το 2016, ανερχόμενη στα 234 εκατομμύρια ευρώ. Έναντι του 2013 (έτος προ των κυρώσεων) οι ελληνικές εξαγωγές μειώθηκαν κατά 42,2%. Επί συνόλου ελληνικών εξαγωγών, το ποσοστό που κατευθύνεται προς την Ρωσία αντιστοιχεί σε 0,81%.

Το 2017 η αξία των εισαγωγών από τη Ρωσία αυξήθηκε κατά 21,4%, ανερχόμενη στα 3,42 δισ. ευρώ. Σε σχέση με το 2013, η αξία των εισαγωγών από Ρωσία μειώθηκε κατά 48,3%. Επί συνόλου ελληνικών εισαγωγών, το ποσοστό που προέρχεται από Ρωσία αντιστοιχεί στο 6,8%.

Ο όγκος εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών το 2017 αυξήθηκε κατά 20,5% έναντι του 2016, διαμορφούμενος στα 3,6 δισ. ευρώ. Το διμερές ισοζύγιο παρέμεινε ελλειμματικό σε βάρος της χώρας μας και το έλλειμμα διευρύνθηκε στα 3,1 δισ. ευρώ.

Από την ανάλυση των ελληνικών εξαγωγών προκύπτει, πως τα προϊόντα με τη μεγαλύτερη εξαγωγική αξία ήταν τα ενδύματα από γούνα (23,6% επί συνόλου εξαγωγών), τα λάδια από πετρέλαιο (10,9% επί συνόλου εξαγωγών), οι σωλήνες από χαλκό (5,8% επί συνόλου), ηλεκτρικές συσκευές ενσύρματης επικοινωνίας (5,2% επί συνόλου εξαγωγών), ακατέργαστα καπνά (4,1% επί συνόλου), οικοδομικές πέτρες (3,4%), χρώματα – βερνίκια ( 3%), κ.α..

Όσον αφορά, τα ρωσικά προϊόντα με τη μεγαλύτερη εξαγωγική αξία προς τη χώρα μας ήταν τα καύσιμα. Οι εισαγωγές πετρελαιοειδών αντιστοιχούσαν το 2017 στο 81,3% του συνόλου των ελληνικών εισαγωγών από Ρωσία. Άλλα προϊόντα με σημαντική αξία εισαγωγών, ήταν το ακατέργαστο αργίλιο (μερίδιο 11,4% επί συνόλου εισαγωγών), ο χαλκός και κράματα χαλκού (μερίδιο 2,2%), λιθάνθρακες (μερίδιο 0,9%), κ.α..

Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας, το απόθεμα ρωσικών άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα το 2017 διαμορφώθηκε στα 733 εκατ. δολάρια, αυξημένο κατά 7,3% έναντι της αντίστοιχης περιόδου 2016. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 0,19% των συνολικών ρωσικών άμεσων επενδύσεων στο εξωτερικό. Αυτές οι επενδύσεις κατευθύνθηκαν κυρίως στους τομείς της ενέργειας, τον χρηματοπιστωτικό, τις τηλεπικοινωνίες, τον τουρισμό και τα ακίνητα, καθώς και τον τομέα των τροφίμων.

Ο τομέας με το υψηλότερο, ωστόσο, ενδιαφέρον από πλευράς Ρωσίας για επενδύσεις στην Ελλάδα είναι της ακίνητης περιουσίας. Η Ελλάδα στα πλαίσια της προώθησης του προγράμματος Golden Visa δίνει τη δυνατότητα απόκτησης πενταετούς βίζας για τον επενδυτή και τα μέλη της οικογένειάς του για επενδύσεις ύψους άνω των 250.000 ευρώ στον τομέα της ακίνητης περιουσίας. Και η Χρυσή Βίζα προσελκύει το ενδιαφέρον πολλών Ρώσων. Από τις 3.154 «Χρυσές Βίζες» που έχουν δοθεί ως σήμερα οι 438 έχουν δοθεί σε Ρώσους.

Πηγές: Cnn.gr