Σας γνωρίζουμε ότι στο επόμενο διάστημα, στη Δ.Κ. Μελισσίων, θα πραγματοποιηθούν εργασίες για το δίκτυο φυσικού αερίου από την Κοινοπραξία TEKAL A.E.-MULTIGAS-SEC, στα παρακάτω σημεία:

Οδός Υψηλάντου αρ. 26

Οδός Θήρας αρ. 7-9

Οδός Καποδιστρίου αρ. 11

Οδός Λαχανά αρ. 6

Οδός Μεσολογγίου αρ. 5

Οδός Σερίφου αρ. 12

Loading...