ΑΑΔΕ: Δείτε τι αλλάζει με την πληρωμή χρεών του Δημοσίου

ΑΑΔΕ

Το υπουργείο Οικονομικών, επιχειρεί μέσω της ενεργοποίησης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τη δραστική μείωση του χρόνου αποπληρωμής οφειλών του Δημοσίου προς προμηθευτές

και τη διενέργεια συμψηφισμών σε όλους τους φορείς της γενικής κυβέρνησης, ώστε να βάλει φρένο σε νέα ληξιπρόθεσμα από και προς το Δημόσιο.

Ήδη, έχει τεθεί σε λειτουργία η διασύνδεση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος δημοσιονομικής πολιτικής με το taxis ώστε οι συμψηφισμοί να γίνονται ηλεκτρονικά.

Με αυτόν τον τρόπο αυτό αντικαθίσταται η διαδικασία αποστολής με φαξ των διενεργούμενων από τις ΔΟΥ συμψηφισμών και πλέον όλα γίνονται ηλεκτρονικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για τις περιπτώσεις που υπάρχει ένδειξη ότι απαιτείται έλεγχος, οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ θα ελέγχουν

τις προϋποθέσεις συμψηφισμού των απαιτήσεων κατά του Δημοσίου με οφειλές των δικαιούχων ή και τις προϋποθέσεις χορήγησης ενημερότητας.

Επίσης, προκειμένου να αποσυμφορηθούν οι υπηρεσίες οι οφειλές που είναι κάτω των 1.500 ευρώ θα διεκπεραιώνονται αμέσως.

Στόχος είναι να μηδενιστούν οι οφειλές του Δημοσίου (2 δισ.) έως το τέλος του 2020 και εφεξής να μην δημιουργηθούν νέες.